A Biblioteca Dixital de Galicia suma 700 novas publicacións

A Xunta de Galicia vén de incorporar á Biblioteca Dixital de Galicia, Galiciana, preto de 700 novas publicacións, monografías, folletos, mapas, carteis e postais dixitalizados que están xa dispoñibles para a súa consulta de balde. Inclúense desde obras de Emilia Pardo Bazán ata pezas singulares como unha colección de billetes impresos durante a Guerra Civil española en diferentes localidades.

As obras dixitalizadas nesta ocasión proceden de orixinais conservados na Biblioteca de Galicia na Cidade da Cultura de Galicia e na Biblioteca Pública dá Coruña Miguel González Garcés. Ao abeiro deste traballo, por unha banda incrementouse ou rango cronolóxico dalgunhas publicacións periódicas xa presentes en Galiciana. Ademais, dixitalizáronse 33 títulos que proceden do Fondo Bibliográfico Abanca, incrementándose así ata 210 as obras accesibles non micrositio dedicado a esta importante colección dispoñible en Galiciana.

Neste sentido, destaca ou único exemplar coñecido dá obra Estimvlo para ben obrar‎‎: o qval é vtil e prouechoso para todo bo christiano : composto polo Licenciado Francisco de Lara‎. Procede do Colexio Imperial, centro de ensino dá Compañía de Xesús, establecido en Madrid a finais do século XVI. Este colexio formou a biblioteca máis importante que houbo en Madrid ata ou século XVIII, con materiais de estudo, obras de consulta, de investigación, manuscritos dás obras que redactaban vos propios xesuítas, donativos e legados de diversos benefactores.

Patrimonio bibliográfico
Xa dentro dá colección de patrimonio bibliográfico dá Biblioteca de Galicia, véñense de dixitalizar 94 títulos de monografías e folletos, dous que cabe destacar vos 15 novos títulos dixitalizados de obras de Emilia Pardo Bazán, entre eles a edición de 1916 da última fada, ou as novelas curtas A pinga de sangue e Finaprol, publicadas na colección Os Contemporáneos, que saíu a rúa en Madrid na primeira década do século XX.

Todo ou fondo bibliográfico dixitalizado ata ou momento relacionado con Emilia Pardo Bazán #podar consultar nun micrositio propio dentro dá biblioteca dixital e suman un total de 90 títulos e máis de 23.000 imaxes. Para conmemorar ou centenario do pasamento desta figura fundamental dás letras españolas, durante ou ano 2021 tamén transformáronse a formato ePub para a súa lectura en dispositivos electrónicos 12 dás súas obras máis destacadas, como O príncipe amado (1884), A Tribuna (1882), Da miña terra (1888) ou A Quimera (1905).

Cartografía e fotografías
Do importante fondo Núñez das Cuevas, especializado en cartografía e ciencias dá terra, dixitalizáronse nesta ocasión dous folletos editados durante a Guerra Civil española polo bando republicano, con indicacións para vos soldados sobre a lectura e interpretación de mapas e planos. Outro grupo dentro dá sección de monografías constitúeno as guías turísticas de Galicia e algúns folletos de festas, editados todos a principios do século XX e ilustrados con imaxes de artistas como Román Navarro ou Rafael Barros.

Outros materiais gráficos tamén foron obxecto de dixitalización neste proxecto. Concretamente, dixitalizáronse 57 carteis procedentes do Depósito Legal custodiado na Biblioteca Pública dá Coruña e do fondo de materiais especiais dá Biblioteca de Galicia. Esta última institución achega tamén a este novo proxecto de dixitalización outros tipos documentais como dous mapas turísticos dá provincia de Pontevedra ilustrados por Agustín Portela Paz e as 484 postais conservadas non seu fondo.

Pezas únicas
As postais dixitalizadas recollen fotografías de localidades de toda Galicia saídas dous estudos fotográficos de autores como Lucien Roisin Besnard, fotógrafo francés establecido en Barcelona, ou a saga de fotógrafos tamén franceses, Avrillon, establecidos lestes na Coruña. Orixinario tamén de Francia era José Sellier, introdutor do cinematógrafo en Galicia, con estudo na Coruña, do que saen fotografías en formato postal que se poden consultar desde agora en Galiciana.

Ademais, tamén véñense de dixitalizar pezas únicas como colección de billetes impresos durante a Guerra Civil española polas Casas do Pobo de diferentes localidades, destinadas a suplir a falta de moedas que se deu durante este período, xa que se precisou de todo ou metal para destinalo á industria de guerra. En canto aos carteis, destacan vos de temática teatral e vos de festas. A provincia dá Coruña queda especialmente retratada nestes documentos gráficos: as festas, vos espectáculos e as competicións deportivas que se celebraron nesta provincia a partir do ano 1959.

Proxecto dixital
Galiciana. Patrimonio Dixital de Galicia é ou proxecto impulsado pola Xunta de Galicia que recompila desde prensa histórica dixitalizada ata recursos dás diferentes bibliotecas e arquivos de Galicia. Dentro inclúe unha parte para vos arquivos e outra para as bibliotecas. Non dá biblioteca, e como resultado deste novo proxecto de dixitalización, dá acceso xa a 8.667 títulos do patrimonio bibliográfico galego que suman máis de 2.600.000 imaxes.

Dentro delas, a colección de prensa histórica galega dixitalizada alcanza xa as 600 cabeceiras, con algo máis de 1.700.000 páxinas transformadas a formato dixital. Vos títulos de monografías e vos folletos son xa máis de 5.200 e outras seccións como a de materiais gráficos están a ser incrementadas de xeito importante, como demostran as 1.019 postais de fondo antigo dixitalizadas ou vos máis de 140 carteis que se poden consultar. #Podar acceder de balde a todo este material desde a web Galiciana.