Ribeira comeza a elaborar a súa Axenda Urbana

O Concello de Ribeira vén de compartir detalles relevantes sobre a súa Axenda Urbana, en cuxo proceso de elaboración xa está a traballar. Trátase, sinalaron fontes do Goberno local, “dunha folla de ruta que definirá os proxectos que serán motor de transformación da cidade e do municipio ao longo desta década baixo criterios de desenvolvemento sustentabilidade e de mellora da calidade de vida dos cidadáns”.

En termos máis concretos, o alcalde Manuel Ruiz explicou que a Axenda Urbana é “un instrumento de carácter estratéxico e non normativo, que mira ao noso territorio dunha maneira integrada e non sectorial, incluíndo puntos de vista ambientais, sociais, de gobernanza, etc., e que se aliña cos obxectivos establecidos na Axenda 2030 das Nacións Unidas”.

Xunto con Lalín, o de Ribeira é o único municipio galego do noso rango de poboación que vai contar con este instrumento de planificación contemplado como proxecto piloto recoñecido polo Goberno de España. Perséguense os seguintes obxectivos estratéxicos: modelo de cidade, ordenación do territorio, sustentabilidade, mobilidade, desenvolvemento económico, economía circular, cohesión social, innovación e gobernanza.

Reunión co tecido social

O Concello explicou que a elaboración da Axenda Urbana conta con catro grupos de traballo e “ten carácter participativo”. Como dixemos, os traballos de desenvolvemento xa comezaron, e este 18 de marzo celebrouse unha reunión por vídeo-conferencia con participación de diversos colectivos representativos do tecido social, tales como as asociacións Ambar, Amicos, A Creba, Agadea, a Asociación de Ama de Casa ou a Confraría de Ribeira. Nos días previos houbo outras reunións de técnicos municipais e os seus responsábeis políticos por un lado, e dos grupos da Corporación por outro.

DAFO

Na fase actual está a traballarse nun documento de diagnóstico (análise DAFO: Debilidades, Fortalezas, Ameazas, Oportunidades) co ánimo de representar a realidade actual de Ribeira identificando desde as máis variadas temáticas os principais problemas que poderían en perigo a sustentabilidade do modelo urbano de Ribeira.

Durante os vindeiros meses continuarase co proceso de elaboración da Axenda Urbana, desenvolvendo as fases de Formulación Estratéxica e de definición do Plan de Acción Local, o cal materializarase nun conxunto de proxectos e actuacións a despregar no concello ata 2030.