Portos, o Concello e a Fundación RIA presentan as actuacións para mellorar a mobilidade no porto de Palmeira

A Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, vai impulsar a transformación do peirao de Palmeira, no concello de Ribeira, en base ao anteproxecto deseñado polo arquitecto David Chipperfield e a Fundación RIA.

Así o deu a coñecer este 2 de marzo a titular de Mar, Rosa Quintana, nunha xuntanza en Ribeira na que participaron o devandito arquitecto afincado en Corrubedo e o rexedor Manuel Ruiz e na que a conselleira explicou que as actuacións previstas no proxecto de mellora da mobilidade e accesibilidade na contorna do porto desenvolveranse en estreita coordinación co Concello de Ribeira e permitirán “renovar a imaxe da dársena e facela máis operativa para os profesionais do mar e atractiva para os veciños e visitantes”.

Rosa Quintana destacou que a proposta pasa pola creación “dun espazo ambientalmente sustentábel e integrado na súa contorna que recolla as necesidades dos usuarios do porto e dos veciños”. O anteproxecto prevé a actuación no 100% da zona portuaria e divídese en varias fases a desenvolver de xeito progresivo que se irán axeitando á dispoñibilidade orzamentaria e sucesivos convenios co Concello de Ribeira.

No acto, no que tamén participaron a presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, e os técnicos da Fundación RIA que traballaron no deseño do anteproxecto, a titular de Mar expuxo as liñas estratéxicas das actuacións previstas no bordo portuario de Palmeira.

O proxecto, dixo, “prevé a reordenación do tráfico e do estacionamento na zona, a recuperación do vínculo co mar e a planificación e deseño do espazo público, medidas todas elas orientadas a eliminar barreiras visuais que impiden gozar plenamente da paisaxe mariñeira e achégase a vila ao mar, para o desfrute de veciños e visitantes de xeito compatíbel coa actividade portuaria”.

A primeira fase, en licitación

A representante do Executivo galego salientou que a primeira fase deste proxecto global, consistente na urbanización do paseo exterior e da coieira, está xa na fase de licitación das obras, que contan un orzamento de 750.000 euros. A presidenta de Portos de Galicia fixo saber que o proxecto está a exposición pública na páxina web do ente público e o prazo de presentación de ofertas está aberto ata o próximo 17 de marzo.

As obras desta fase supoñen a intervención nun espazo de 2.000 metros cadrados e en preto de 400 metros en liña da fachada marítima. Quintana e Lenguas engadiron que as actuacións “inclúen a mellora do espazo público e da mobilidade mediante a ampliación da zona peonil a carón do mar, sobre a coieira existente, e eliminando a barreira visual que supón o actual muro de peche”.

A maiores, crearanse balcóns de pedra e gradas integradas no noiro do paseo, ordenarase a circulación rodada con pasos de peóns elevados e renovaranse os pavimentos e o mobiliario urbano buscando reforzar a súa calidade estética, duración e homoxeneidade dos materiais.