Os socialistas ribeirenses piden o pleno que condene a invasión de Ucraína

O PSdeG-PSOE, presenta unha proposición para a súa aprobación no Pleno da Corporación Municipal de Ribeira, pola que se pide se condene enerxicamente a agresión de Rusia contra Ucraína, se rexeite por completo a invasión das forzas militares rusas e se exprese a solidariedade co Goberno e o pobo ucraíno.
No seu escritos os socialistas din que esta agresión é unha flagrante violación do dereito internacional e contra a soberanía e integridade territorial de terceiros países.

No mesmo pídese que o Pleno do Concello de Ribeira se amose a favor da resolución pacífica dos conflitos, apoiando accións encamiñadas a facilitar o diálogo, así como a favor de sancionar o incumprimento do dereito internacional.
Por todo o anterior, o Grupo Municipal Socialista insta o Pleno da Corporación para realizar a seguinte declaración pola que se pide o cesamento das hostilidades e o retorno á negociación e a diplomacia,
reiterando a necesidade de cumprir cos Acordos de Minsk e o dereito internacional. Que exprese a súa solidariedade con todas as vítimas deste conflito e brinda todo o seu apoio ás organizacións que traballan na defensa e protección dos dereitos humanos.

Piden que o Pleno se manifésta xunto ao Goberno de España e a Unión Europea, esixindo a legalidade internacional e o restablecemento inmediato da paz, guiada polos principios e valores democráticos que compartimos con Europa nesta crise.

E tamén que expresa o seu máis firme compromiso coa defensa dos principios da democracia, o Estado de Dereito e a protección dos dereitos fundamentais consagrados no Preámbulo do Tratado constitutivo da Alianza do Atlántico Norte e a Constitución da Unión Europea.