O Concello de Boiro pon recursos a disposición para a atención da crise humanitaria do pobo ucraíno

O Concello de Boiro pon a disposición os recursos necesarios para a atención da crise humanitaria do pobo ucraíno. Seguindo as recomendacións da Fegamp e o Goberno Central, estase a elaborar unha lista de familias acolledoras e, a partir do luns, farase un acopio de alimentos non perecedeiros e outros bens de primeira necesidade.
O departamento de Servicios Sociais comezou xa a facer unha listaxe de familias acolledoras de nenos e nenas de Ucraína. Todas aquelas persoas interesadas converterse en familia de acollida deben poñerse en contacto cos servicios sociais comunitarios do Concello de Boiro.
Vaise comezar tamén un acopio de bens de primeira necesidade, sobre todo alimentos non perecedeiros e medicinas para poder distribuír entre a poboación ucraína que se acolla na comunidade. Seguindo as indicacións da Fegamp e as administracións e dada a dificultade de asegurar unha correcta distribución do material humanitario recomendase que se reserve á espera de novas indicacións.
O Concello de Boiro, seguindo as indicacións das demais administracións, fai tamén unha chamada á orde para non entorpecer as xestións de axuda que se prestan dende os distintos municipios e provincias.