Fin do illamento xeneralizado de positivos de COVID en Galicia desde este luns

A partir do luns cambiaranse os protocolos de vixilancia e control de casos da covid, co que calquera persoa con síntomas de covid ou un autotest positivo será considerada un “caso sospeitoso” e non se lle realizará ningunha proba de confirmación nin terá que illarse, senón seguir unha serie de recomendacións e extremar as precaucións.

Só faranse probas diagnósticas confirmatorias -unha PCR ou un test de antígenos no ámbito sanitario, non un autotest- ás persoas de grupos vulnerables, é dicir maiores de 60 anos, inmunodeprimidas ou embarazadas, e aínda no caso de que dean positivo non se lles illará a non ser que estean nun centro sanitario ou sociosanitario.

En canto aos contactos estreitos, non se lles identificará nin se realizará seguimento, con carácter xeral, aínda que si se recomendará aos casos sospeitosos e aos confirmados que informen aos seus. Tamén se lles recomendará extremar as precaucións ata pasados dez días e permanecer no seu domicilio ata que melloren os síntomas.

Outros recomendacións son, á parte do uso de máscara e distancia de seguridade en todo momento, a de evitar contacto con persoas vulnerables e non acudir a ámbitos de risco, reducir as interaccións sociais e lavar as mans con frecuencia.

En Galicia, a eliminación dos illamentos será máis xeral, xa que non se vai a illar a ningunha persoa, senón só ás que estean en ámbitos vulnerables. A norma é tamén de aplicación nos colexios nos que non será “illamento de casos, nin proba diagnóstica, nin tampouco corentena” a non ser que sexan inmunodeprimidos.