As tarifas reguladas do gas natural subirán polo menos un 5,91% desde o 1 de abril

As tarifas reguladas do gas natural subirán polo menos un 5,91% desde o 1 de abril para aqueles acollidos á Tarifa de Último Recurso ( TUR).

O Boletín Oficial do Estado (BOE) publicou este xoves a resolución do Ministerio de Transición Ecolóxica cos valores de abril a xuño da TUR de gas, unha tarifa á que pode acollerse calquera consumidor conectado a redes de gas natural baixa presión cuxo consumo anual sexa inferior aos 50.000 kWh.

A TUR de gas natural revísase trimestralmente o día 1 dos meses de xaneiro, abril, xullo e outubro de cada ano, producíndose a súa actualización sempre que o custo da materia prima –neste caso o gas– experimente unha variación á alza ou á baixa superior ao 2% respecto ao custo da materia prima da tarifa en vigor.

Coa aplicación da Real Decreto-lei 17/2021 do 14 de setembro, de medidas urxentes para mitigar o impacto da escalada de prezos do gas natural, establécese que na revisión da tarifa de último recurso correspondente ao 1 de abril de 2022, o incremento máximo do custo da materia prima respecto ao que resulte vixente na revisión do 1 de xaneiro de 2022 sexa do 15%.

Así as cousas, na TUR 1, de consumos anuais menores de 5.000 kWh, a factura anual subirá un 5,91%. Así mesmo, na TUR 2, para consumos anuais entre 5.000 kWh e 15.000 kWh, a factura anual subirá un 7,24%. Igualmente, na TUR 3, de consumos anuais entre 15.000 kWh e 50.000 kWh, a factura anual incrementarase un 7,92%.

Nas revisións trimestrais posteriores, xa con expectativas dunha cotización internacional do gas normalizada, irase absorbendo aos poucos a débeda que se xerou ata a data. Así, manterase o límite do 15% do incremento da materia prima ata que desaparecese dita débeda, momento no que volverá aplicarse o límite habitual do 2%.