“Aporofobia: dimisión xa!” – José Manuel Pena

A aporofobia segue estando de plena actualidade á vista da actitude cínica e denigrante de rexeitamento cara á pobreza e as persoas pobres da que fixo gala o conselleiro de Educación e portavoz da Comunidade Autónoma de Madrid, unha das máis ricas de España.

O citado personaxe, que percibe máis de 100.000 euros mensuais de soldo do erario público atreveuse a rirse do Informe Foessa para Cáritas sobre o aumento da Exclusión Social e a Pobreza na Comunidade de Madrid, que xa afecta a un millón e medio de persoas.

Hai que lembrar que España é o segundo país da Unión Europea con maior índice de desigualdade social e no informe de Cáritas descríbese que na Comunidade de Madrid “o emprego, a vivenda e a saúde son os principais factores de exclusión”, como tamén ocorre noutra comunidade do estado español.

Cáritas sinala, no seu informe, que “o empeoramento das condicións de traballo é o que xera máis traballadores pobres”. Tamén sinala que “o 16% dos fogares quedan por baixo do limiar da pobreza severa tras pagar os gastos da vivenda, máis de 400.000 familias”.

Tamén que case 300.000 fogares deixaron de comprar medicamentos e seguir tratamentos médicos, por problemas económicos. Todo isto é para rirse?. Dimisión Xa!!!