O PSOE de Ribeira require o arranxo das beirarrúas na rúa Valle-Inclán

Os socialistas de Ribeira, a través do concelleiro José Manuel Suárez-Puerta, presentou un rogo para ser debatido no pleno da Corporación relativo á rúa Valle-Inclán e os problemas de mobilidade, seguridade e accesibilidade que presenta, segundo o PSOE local “debido ao descoido e á falta de mantemento das beirarrúas en todo o municipio”. As eivas, indican, acrecéntanse no cruzamento da dita vía coa rúa Novoa Santos.

Os problemas “non soamente son de tipo estético, senón que constitúen un autentico perigo, especialmente para persoas de idade avanzada ou con discapacidades visuais e de mobilidade”, engade a agrupación, que pide ao Concello que se leve a cabo a seguinte iniciativa: “Que se proceda á reparación destas deficiencias e que en cumprimento das obrigas que leva o exercicio das funcións de Goberno, se realice un seguimento do estado das beirarrúas do municipio porque esta situación, lonxe de ser un feito puntual, repítese con frecuencia”.