O Concello de Boiro traballa na elaboración dunha ordenanza para o fomento da lingua galega

O Concello de Boiro, a través da área de Lingua, está a traballar arestora na elaboración dunha ordenanza para o fomento do galego. A concelleira Dores Torrado falou máis polo miúdo do contido do borrador do proxecto e dos obxectivos que persegue o texto.

O Plan Xeral de Normalización Lingüística recolle como obxectivos específicos para a Administración local “a xeneralización do uso do galego”, así como a “súa promoción e a dotación de medios para que o persoal dispoña dos coñecementos orais e escritos para comunicarse no noso idioma”.

Torrado engadi que neste intre atópase en elaboración un borrador de ordenanza, que se someterá a exposición pública antes da súa proposta para a aprobación no pleno, e que recolle aspectos relativos á relación da propia administración coa veciñanza. “A ordenanza recolle como lingua vehicular o galego, para achegala a todos os eidos da sociedade”, afirmou a concelleira Dores Torrado.

Para a realización deste borrador levouse a cabo un traballo previo con entidades e asociacións, así como outros axentes para que o fomento de lingua galega por parte do Concello de Boiro se faga de forma coordinada.