O Concello de Boiro habilita o pago con TVP para aboar as taxas de actividades deportivas e outros tributos


O Concello de Boiro conta cun servizo de pago a través de TVP para facilitar e axilizar os pagos que se realizan ao Concello tanto de taxas de actividades deportivas e culturais como de outros tributos. O departamento de Deportes vén de comezar a empregar tamén este servizo para o cobro de inscricións en campamentos e actividades deportivas.

O departamento de recadación e tamén a Policía Local veñen empregando este servizo de cobro con TVP para multas e tributos e “axilizar así os trámites e evitar que as persoas interesadas teñan que acudir ao banco coa carta de pago que se emite e volver ao Consistorio para facilitar o xustificante de pago”, informou o Concello.

O departamento de Cultura emprega tamén este sistema de cobro para o cobro de prezos públicos de actividades e campamentos infantís, así como para as entradas das representacións teatrais. O departamento de deportes foi o último en acoller este servizo para formalizar os pagos de inscricións en campamentos e actividades das Escolas Deportivas Municipais.