O Club Financeiro de Santiago presenta en Boiro o Informe de Conxuntura Económica

O Club Financeiro de Santiago presenta o vindeiro luns, 28 de febreiro (12:30 horas), no Concello de Boiro o Informe de Conxuntura Económica (ICE) que realiza unha radiografía completa da realidade económica da provincia da Coruña, tanto a nivel comarcal como municipal. Esta edición está subvencionada pola Deputación da Coruña.

O estudo foi elaborado por un equipo de expertos economistas integrado por David Rodríguez, profesor de Análise Económica da UDC; Emilia Vázquez, profesora de Economía Cuantitativa da USC; María Bastida, docente de Organización de Empresas e Comercialización da USC; Maite Cancelo, profesora titular de Economía Aplicada da USC; e Miguel Vázquez Taín, profesor titular de Economía Pública e Sistemas Fiscais da USC.

O ICE analiza a información económica do dezaoito comarcas con incidencia na provincia da Coruña: Arzúa, Barbanza, A Barcala, Bergantiños, Betanzos, A Coruña, Eume, Ferrol, Fisterra, Muros, Noia, Ordes, Ortegal, Santiago, O Sar, Melide, Terras de Soneira e Xallas.

O documento estrutúrase en cinco bloques: territorio e recursos naturais (núcleos de poboación, densidade, catastro), poboación (movementos migratorios, condicións de vida), mercado de traballo (paro, contratacións, pensións), estrutura produtiva (PIB, sectores produtivos, demografía empresarial) e sector público (facendas locais, gastos e ingresos municipais).