Natalia Prieto comproba en Noia os traballos levados a cabo para eliminar o gas radon no Consistorio

A directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, visitou este 4 de febreiro as obras levadas a cabo en Noia ao abeiro do Fondo de Compensación Ambiental, polo que o Goberno galego destinou o ano pasado preto de 30.000 euros á mellora enerxética e eliminación de gas radon na Casa Consistorial.

En concreto, o Concello substituíu o sistema de iluminación da fachada, o vestíbulo e o salón de plenos por iluminación con lámpadas LED que permite máis aforro e unha diminución da contaminación lumínica no exterior do inmóbel.

Amais, leváronse a cabo obras de encintado dos muros para reducir o seu deterioro e diminuír as emisións do gas radon, prexudicial para a saúde das persoas.

A directora xeral de Administración Local subliñou que as obras levadas a cabo polo Concello de Noia contaron co apoio do Goberno galego porque “supoñen un importante aforro enerxético na Casa Consistorial” e “unha maior salubridade do edificio”, obxectivos que se axustan á finalidade para a que foi creado o Fondo de Compensación Ambiental, que ten como finalidade contribuír ao desenvolvemento e a recuperación sustentábel dos municipios galegos.

Ao abeiro do Fondo de Compensación Ambiental a Xunta tamén financia a compra de vehículos con distintivo ambiental Cero emisións ou Eco, xunto con iniciativas encamiñadas á protección do ambiente e dirixidas a evitar a degradación e deterioración ambiental, a acadar unha mellor integración paisaxística na contorna. Ao abeiro desta liña de traballo, o Concello de Noia beneficiouse dunha achega plurianual do Goberno galego para a adquisición, polo sistema de renting, dun todoterreo eléctrico para a Policía Local, coa intención de substituír os vehículos de alta contaminación e emisións de gases de efecto invernadoiro por outros máis máis eficientes e respectuosos co medio ambiente. A Xunta aportará máis de 33.000 euros para o financiamento deste vehículo.