“Especulación e corrupción” – José Manuel Pena

Os acontecementos sucédense a unha velocidade vertixinosa e na maioría dos países occidentais os seus responsables políticos e económicos apresúranse a reinventar novas medidas para amortecer as consecuencias das crises económicas. Sen dúbida estamos a vivir unha época de cambios importantes e transcendentais e dependerá do acerto dos mesmos para conseguir que o Estado de Benestar poida seguir sendo unha realidade para as futuras xeracións.

Atrás quedan décadas de continuo crecemento económico, onde o liberalismo, a iniciativa privada, a especulación, a corrupción, o enriquecemento rápido e inxusto foron situacións correntes que leva agora, a moitos países, a recortar as prestacións sociais, reducir órganos administrativos e entes públicos das diferentes administracións públicas e incrementar as taxas e impostos. Mentres tanto seguen aumentando as enormes bolsas de pobreza, marxinación social, desemprego, empregos precarios, que nos fai pensar que a crise afecta aos de sempre e beneficia aos especuladores e aos enxeñeiros e “maquilladores” financeiros.

Cada vez máis cidadáns cremos que outra sociedade é posible. Para iso sería moi necesaria a participación activa de todos, non deixando o destino só en mans do poder político e económico. A responsabilidade das crises é solidaria. Todos, uns por acción, outros por omisión, consentimos durante demasiado tempo situacións inxustas e insolidarias.p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115% }a:link { so-language: zxx }