En Ribeira aberto o prazo de matrícula da escola Infantil Municipal para o curso 22-23

O Concello de Ribeira informa da apertura do prazo de reserva, preinscripción e matrícula para a Escola Infantil Municipal para o curso académico 2022/2023.

Apertura de prazo de reserva, preinscripción e matrícula:

 Prazo de renovación de praza para alumnos que xa están matriculados será:
 Do 22 de febreiro ao 7 de marzo do 2022.
 As solicitudes de inscrición do novo alumnado será:
 Do 8 de marzo ata o 8 de abril do2022.
 Publicación das listas provisionais de alumnos/as admitidos/as:
 O 11 de maio do 2022.
 O prazo de reclamacións é de 10 días hábiles contados dende o día seguinte ao da súa publicación.
 Publicación de listas definitivas.
 O 27 de maio do 2022.
 O prazo para a confirmación de matrícula, tanto para os que fixeron renovación como para os que
fixeron nova inscrición, e que se realizará no Departamento de Servizos Sociais, será:
 Do 30 de maio ao 17 de xuño do 2022.
 Información previa, recollida de impresos para a solicitude e confirmación de matrícula:
 ó Departamento de Servizos Sociais, sito na Praza 8 de Marzo, s/n (Edif. Mirador de Padín),
Teléfono: 981-874131 de luns a venres en horario de 9:30 a 13:30.
 Recollida de impresos tamén no Rexistro do Concello ou na páxina web www.ribeira.gal
 Entrega de documentación para a inscrición do alumnado:
 Rexistro da Casa do Concello, en horario de 9:30 a 13:30.
IMPORTANTE:
As listas publicaranse indicando o número de rexistro municipal de cada solicitude, polo que é moi
importante que garden a copia do citado rexistro para a súa comprobación ou identificación de ser o caso.