“Defender os intereses marítimo-pesqueiros ante a PPC”. Antón Luaces

A Comunidade galega formula á Unión Europea a necesidade da defensa dos seus intereses pesqueiros para chegar a aportacións propias que melloren a Política Pesqueira Común (PPC).
A cuestión foi debatida no seo do Consello Galego de Pesca, reunido este martes en videoconferencia presidida pola conselleira do Mar, Rosa Quintana, para dar a súa aprobación ao ditame sobre estratexia de Galicia na defensa dos seus intereses pola revisión da PPC. O documento final -enriquecido durante o seu paso polo grupo de traballo constituido no seo do devandito Consello- xa conta coa aprobación do Executivo galego e os representantes do sector, que así o avalaron. A finalidade do documento non é outra que realizar aportacións e facer unha estratexia o máis adaptada posible á realidade desta Comunidade.O informe incide na remuda xeracional como unha das claves da PPC e avoga porque inclúa medidas que permitan ao sector contar con estruturas produtivas modernas para mellorar a seguridade no traballo, dar pulo á competitividade e facilitar a incorporación de xente nova.Salienta tamén a Comunidade galega a trascendencia de recoller as singularidades do marisqueo a pé na nova política pesqueira e de que haxa unha mellor asignación de cotas evitando rixideces e primando o equilibrio medioambiental e socioeconómico.Esta mesma semana o Goberno galego vai manter contactos con outras rexións europeas na Bretaña francesa e informando aos representantes galegos nos distintos parlamentos e no Senado, ao tempo que tratan de sumar as principais entidades pesqueiras da UE na defensa dos intereses do sector.Para Galicia resulta fundamental dispoñer dunha política pesqueira sólida, de cara a evitar que se produzan diferencias entre Estados membros e que permita defender os intereses do sector ante terceiros países, facilitando deste xeito que todos desenvolvan a súa actividade coas mesmas regras de xogo.No que atinxe á sustentabilidade, Galicia aposta porque a futura política pesqueira comunitaria atenda aspectos como o traballo conxunto entre as entidades de representación sectorial , axentes sociais e as ONG para promover a conservación  en biodiversidade. Neste eido tamén avoga por ter en conta a capacidade nutritiva dos produtos do mar, a súa contribución á saúde, e a importancia de recoller as singularidades do marisqueo a pé como elemento da PPC.A adaptación do cambio climático é outro dos obxectivos abordados en relación coa sustentabilidade, motivo polo que Galicia entende necesaria a innovación contínua nos procesos coa finalidade de acadar unha produción máis eficiente, con menor pegada de carbono e hídrica, o que xeraría unha oportunidade competitiva no futuro.