“Somos o que facemos” – Manuel Domínguez

Algúns afeccionados á lectura din, somos o que lemos.
Algúns filósofos din, somo os que pensamos,
Algúns prosistas din, somos o que escribimos.
Algúns médicos din, somos o que comemos.
Charlatáns de feira din somos o que falamos.
Ben, nin un nin o outro, somos o que facemos. As nosas obras falan por nós.
De que che serve ler se logo non entendes o lido ou non practicas o ben aprendido, fas todo o contrario, de nada serve ler se non se entende e se non se dixire.
De que che serve pensar se logo fas o contrario do que pensas.
De que che serve escribir, manexar a linguaxe se o utilizas para o engano.
De que che serve falar como un pai franciscano se logo es un traficante de armas, ou o que sexa mester
Non, somos as nosas obras, somos aquilo que facemos, o que construímos, para ben ou para mal, somos a nosa historia, a historia de nós mesmos, que uns queren ocultar e outros manipular.
Hai quen se avergoña do seu pasado, o pasado non se pode cambiar o futuro se, o futuro é o devir, que podemos construír.
O pasado e o presente son as dúas caras da mesma moeda.
Deixaches orfos, pagas a pena de cárcere que o estado impón, pero non pagas a dor social, o morto non resucita, e podes matar de moitas maneiras, co teu índice, calumniando, e entre elas o silencio.
O falso “buenismo zapateril”, non hai mais opositor ao tabaco que aquel que deixou de fumar, non esquezamos que a Viriato traizoáronlle os seus mellores soldados, como a Xullo Cesar traizóalle Bruto a pesar dos favores que recibiu del, e a pesar diso encabezaría a conxura para acabar coa súa vida.
Observar quen pisa a vosa sombra, ese traizoaravos.
O albanel constrúe casas, o arquitecto deséñaas, o actor interpreta, o director dirixe, e por iso serán axuizados, non por outra cousa.
Outros che dirán, como son o teu amigo dígoche a verdade, se ela é dolorosa, nin é verdade, nin é ti amigo.
Crítica construtiva, non me critiques, constrúe, supérame.
Chegan as reciclaxes para repartir, e eu pregunto imos ao reparto, pero dicídeme que puxestes vós na mesa para repartir.
Miseria e fame!