“O turismo ante FITUR 2022” – Alberto Barciela

O turismo é un motor, un tractor de riqueza e emprego, o é de forma transversal e multidisciplinar. Agora é cando temos que preparar a post pandemia. Cómpre crer no modelo español como o que é: un referente inequívoco de éxito e posibilidades. Hai que superar a crise sanitaria, pero entre tanto coñecemos aspectos que han de mellorarse. Sabemos, por exemplo, que é preciso comercializar mellor, e que hai que aproveitar as posibilidades da dixitalización para atopar e coñecer mellor o que os clientes demandan.

De todo o devandito coñeceremos propostas na Feira Internacional de Turismo, FITUR 2022, que se celebrará nas instalacións de IFEMA, en Madrid, entre os días 19 e 23 de xaneiro. É o momento. Hai que traballar nun Plan Estratéxico para a primeira industria de España. O sector goza duns excelentes cimentos, baseados nos anos de experiencia nos que se consolidaron empresas de enorme calado, e nos que foi evidente a evolución dos profesionais cada vez mellor formados nos estratos directivos -outra cousa son os traballadores eventuais, aos que hai que seguir apoiando para incrementar os seus coñecementos.

En xeral o sector respondeu con firmeza á COVID e tamén padeceu graves dificultades específicas, algunhas poderían evitarse. Os riscos e as oportunidades na recuperación seguen estando aí, dependemos de circunstancias variables como a seguridade sanitaria, mesmo da estabilidade política, económica e social, ou a evolución dos mercados exteriores, pero ante todo han de ser decisivas as decisións dos profesionais. Ademais dos controis fronteirizos, España ten que esforzarse aínda máis na promoción exterior, ser máis áxil na xestión de visados con determinados países, posicionarse mellor no mundo en liña; asegurar a conectividade no transporte; e complementar o turismo de sol e praia co urbano e o da España baleira, o cultural. Temos que aplicar a que eu chamo Teoría do Seis, que inclúe as tres D: diversificar, desestacionalizar e dixitalizar e a das tres S: sustentabilidade. seguridade e servizo. Hai que ser competitivos e ofrecer calidade. Á continua renovación das instalacións hostaleiras, cómpre engadir a atención cara ás posibilidades que achegará a 5 G aos servizos; ou a necesidade de consolidar a industria agroalimentaria de calidade, etc.

Necesitamos lexislacións compatibles entre comunidades, como a relativa aos pisos turísticos; e afrontar con intelixencia retos sociais como os que antes da crise derivábanse da xentrificación, e que volverán. Doutra banda, hai que iniciar a transformación de determinados destinos maduros que sufriron crecementos descontrolados, asegurar a conectividade. Somos o mellor destino turístico do mundo. As nosas empresas son moi dinámicas, como os nosos grandes cociñeiros ou viticultores. Temos que ser audaces e confiar nas nosas posibilidades. É imprescindible afrontar ese Plan Estratéxico para o Turismo e, quizais, esixir un Ministerio de Turismo, que coordine as competencias supracomunitarias e supramunicipais na materia, capaz de esixir a Europa un compromiso coa economía real. Oxalá o virus desapareza neste ano Xacobeo, pero ata entón debemos aprender a convivir e a sobrevivir. Xuntos farémolo mellor. A normalidade chegará co turismo e, con eles, as divisas.

Alberto Barciela é xornalista e membro da Mesa do Turismo de España