“O palangre venderá marraxo” – Antón Luaces

Unha perda de máis de dous millóns de euros en tan só os primeiros quince días do ano 2022 é un prexuízo económico que non pode asumir o sector pesqueiro e que, por mor da descoordinación que existe no seo do Goberno de España, é a “marca España” neste eido nos últimos tres anos. Organizacións de produtores galegas como Orpagu (A Guarda), Opnapa (Vigo), OPP 7 (Burela) e Opromar (Marín), albiscan un futuro aínda peor có destes tres anos tendo en conta que a estas alturas do ano se descoñecen os cupos CITES -que oficialmente deberían estar anunciados o 1 deste mes-, que a operativa administrativa para os expedir agora que a xestión depende do Ministerio de Transición Ecolóxica e non de Comercio, como acontecía anteriormente, resulta descoñecida e que as propias organizacións carecen da seguridade xurídica que lles corresponde por careceren de respostas a toda esta situación.

É máis: capturas de marraxo dentuso realizadas en decembro pasado en augas do Pacífico, o Índico e outras zonas nas que é posible a captura desta especie, permanecen bloqueadas en porto por non posuír o obrigado certificado CITES (Convención sobre o Comercio Internacional de Especies Ameazadas de Fauna e Flora Silvestres). Eses dous millóns de euros que na práctica se dan por perdidos corresponden ás capturas que hai a bordo e o que estes buques deixaron de pescar ata o de agora: ao non poder anotalo no diario de pesca, os patróns cavilan na posibilidade de proceder a descartes guindando ao mar peixe de gran valor, segundo informou o xerente da Organización de Produtores de Burela, Sergio López.

O sector demanda solucións inmediatas. O problema conduce ao peche de empresas por unha restrición, sinalan as citadas organizacións, que non debería existir de se ter xestionado correctamente a pesca e a comercialización do marraxo.

A Unión Europea xa censurou o veto de España á venda de 90.000 quilos de marraxo dentuso capturado o ano pasado por barcos espadeiros con autorización da UE e do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e que foron retidos en buques conxeladores porque a súa comercialización foi impedida polo devandito Ministerio para a Transición Ecolóxica, unha decisión “arbitraria e contraria ao ordenamento xurídico”, segundo concluíu un informe que asina o profesor de Dereito Administrativo da Universidade de Santiago, Luis Míguez Macho. Esta universidade e a Consellería do Mar foron as que encargaron tal informe xurídico que, en boa medida, outorga a cinco espadeiros burelenses o seu dereito a reclamar ao Estado español 205.000 euros por responsabilidade patrimonial.
Todo isto para que agora a Secretaría de Pesca do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, anuncie que vai repartir cupos para que a frota palangreira poda vender marraxo.

Como xa é coñecido, existe a prohibición por parte da ICCAT de capturar esta especie no Atlántico norte, polo que a frota da por perdido este caladoiro polo menos este ano; pero sí pode facelo noutros océanos. É o motivo fundamental polo que a Secretaría de Pesca anunciou, como diciamos, un reparto das cotas para poderen vender o marraxo de xeito global, mentres outras frotas capturar esa mesma variedade diante da impotencia dos armadores e as organizacións que os representan e que, segundo denuncian, “ven sistematicamente desatendidas a súas peticións urxentes”.