Mariña Mercante amplía a vixencia dos certificados aos mariños que xa estean matriculados en cursos de formación


A Dirección Xeral da Mariña amplía a vixencia dos certificados de suficiencia, dos capítulos V e VI do anexo do Convenio STCW (Convenio internacional sobre normas de formación, titulación e garda para a xente de mar), debido a que a oferta de cursos de formación, necesarios para a revalidación, segue sendo menor á demanda pola situación provocada pola pandemia.

Segundo informa nun comunicado este organismo dependente do Ministerio de Transportes, a lista de espera de demandantes de cursos para a revalidación dos certificados profesionais é crecente.

Así, para aumentar a vixencia só existe unha condición: que os mariños que necesiten revalidar os seus certificados de suficiencia háxanse xa matriculado nos cursos necesarios, aínda que non os puideran recibir aínda.

A actual resolución establece, por unha banda, a ampliación extra da vixencia dos certificados de suficiencia xa prorrogados aos mariños en lista de espera para realizar un curso de mantemento da competencia. Esa ampliación estenderase ata o día 31 de marzo deste ano e condiciónase á presentación dun compromiso para impartir o curso nun centro homologado nunha data concreta.

Doutra banda, amplíase a vixencia dos certificados de suficiencia dos capítulos V (formación básica e avanzada en operacións de carga en buques petroleiros e quimiqueros e en buques tanque para o transporte de gas licuado, formación en buques de pasaxe e formación básica e avanzada en buques do código IGF) e o capítulo VI (formación básica en seguridade, embarcacións de supervivencia e botes de rescate rápidos, non rápidos e formación avanzada en loita contra incendios).

En todos estes supostos a ampliación da data de caducidade non poderá superar a data prevista para a realización do curso nin exceder os 12 meses desde a solicitude e só poderá levar a cabo unha vez.

En todos os casos, para solicitar a ampliación da data de caducidade bastará con presentar unha carta da empresa navieira informando do embarque inminente do tripulante afectado e un xustificante de matriculación no curso pertinente nun centro homologado pola DGMM con data prevista de celebración.