Fixada a nova tempada de pesca da anguía no esteiro do Ulla dende o 1 de febreiro até o 31 de outubro

A Consellería de Medio Ambiente publicou no DOG a resolución da Xefatura Territorial de Pontevedra pola que se aproba a renovación do plan de aproveitamento específico da anguía na desembocadura do río Ulla durante a próxima tempada, que este ano se estenderá desde o 1 de febreiro ata o 31 de outubro.

O tamaño mínimo das capturas queda fixado en 20 centímetros, coa obriga por parte dos pescadores de “devolver ao río aqueles exemplares que non dean a talla”, así como “as anguías prateadas e outras especies que entren nas nasas”.

A cota máxima autorizada de capturas será de 5.176 quilos para o total de embarcacións (igual que ao do ano pasado). A única arte empregada para pescar anguía na desembocadura do Ulla será a nasa-voitirón, cun tamaño de malla mínimo de 14 milímetros e un límite de 10 artes por tripulante. As nasas deberán ser levantadas e revisadas a diario e o horario autorizado para a actividade estenderase das 12,00 horas do luns ás 12,00 horas do sábado.

Medio Lembra lembra que a pesca da anguía é unha actividade profesional tradicional que se desenvolve nalgunhas zonas de desembocadura dos ríos galegos. No caso concreto do Ulla, o plan para 2022 fixa tres zonas autorizadas: o treito comprendido entre a ponte de Catoira e a liña recta imaxinaria que une Punta Palleiro con Punta Grandoiro; o que vai da liña recta imaxinaria que une Punta Palleiro con Punta Grandoiro ata a liña imaxinaria que une Praia Longa con Punta Seveira; e a parte do río comprendida entre a liña imaxinaria que une Praia Longa con Punta Seveira e a liña imaxinaria que une Punta Seveira con Punta Rebordexo e a súa continuación, ata o faro do dique de Carril, excluída a illa de Cortegada.

A partir do 1 de febreiro, autorízase a faenar nestas zonas a un total de 18 embarcacións e 37 tripulantes das confrarías Santiago Apóstol, de Carril, e Virxe do Carmen, de Rianxo, polo que se mantén o esforzo pesqueiro da tempada anterior. Ambas deberán remitir cada mes á Xunta os datos de extracción por especie e día traballado e os xustificantes da súa venda en lonxa, o único medio permitido para comercializar as capturas.