Emprego inviste máis de 1,4 millóns para a contratación nos concellos de mulleres vítimas da violencia

O Goberno galego confirmou este 19 de xaneiro que vai destinar 1,4 millóns de euros á contratación de mulleres vítimas da violencia de xénero por parte de entidades locais (concellos, grupos de municipios, consorcios ou mancomunidades), con vistas á realización de obras ou servizos de interese xeral ou social. O prazo de solicitude ábrese este xoves 20 de xaneiro e será dun mes. O obxectivo é asegurar a “independencia económica” destas mulleres, un factor clave para “garantir que as que estean situación de violencia de xénero consigan maior estabilidade persoal, social e laboral”.

Esta convocatoria, explican dende a Xunta (Consellería de Emprego e Igualdade), “supón un paso máis no camiño da recuperación ao artellar axudas dirixidas ás entidades locais para que contraten a mulleres que sofren agresións e que, a curto prazo, non poden acadar un posto de traballo no mercado laboral ordinario”.

De resultar beneficiarios, os concellos recibirán a contía necesaria para sufragar as retribucións salariais brutas totais, incluída a parte proporcional das pagas extraordinarias e as cotas á Seguridade Social a cargo da entidade empregadora das mulleres incorporadas, ata un máximo de 12 mensualidades.

As destinatarias finais serán mulleres que sofren violencia de xénero, incluídas as mulleres vítimas de violencia vicaria ou de trata con fins de explotación sexual que consten como inscritas como demandantes de emprego ou teñan solicitada mellora de emprego por medio do Servizo Público de Emprego de Galicia.