“A importancia do arrastre de fondo, exposta en Bruxelas á CE” – Antón Luaces

Supostamente, quedou claro: a pesca de arrastre española supón máis dun terzo das capturas da frota pesqueira nacional, o que a converte no motor socioeconómico da maioría dos portos pesqueiros de España. Xustifícase nos seguintes datos: a frota arrastreira deste País conta con 887 buques de arrastre, deles 779 de baixura. É dicir, o 10% do conxunto da frota pesqueira do noso país. A súa actividade xera entre 250.000 e 300.000 toneladas de peixe e marisco dun volume total de capturas de arredor de 800.000 toneladas.

Estas cifras baralláronse na recente reunión que unha alianza de organizacións pesqueiras de 14 países da UE (que representan a más de 22.000 pescadores e 8.000 buques) celebrou co Comisario de Pesca, Océanos e Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, a quen manifestaron a importancia e as realidades das actividades de pesca de fondo en toda Europa.

A Comisión Europea tiña unha percepción absolutamente negativa dos efectos de determinadas artes de fondo no contexto do Plan de Acción que a propia Comisión está a desenvolver para dar unha maior protección aos recursos pesqueiros e os ecosistemas mariños no marco da Estratexia de Biodiversidade 2030 da Unión Europea. E o sector da pesca industrial puxo riba da mesa a sustentabilidade e a importancia xeral dos seus métodos de pesca en todos os Estados membros da UE, desexando claro que estas pesqueiras están ben reguladas, controladas, investigadas e amplamente certificadas.

A pesca de fondo tivo unha única voz, que foi a que expresou cal era o papel fundamental da pesca de fondo, tanto a pequena como a gran escala, para garantir a seguridade alimentaria.

Javier Garat, presidente de Europêche e secretario xeral da Confederación Española de Pesca (Cepesca), referiuse a ese significado: Un desembarco anual de máis dun millón de toneladas de peixe saudable e sustentable, o que representa arredor do 25% do total dos desembarques comunitarios. Estes, por un valor que xera case que o 40% dos ingresos totais do sector, contribuíndo á riqueza, emprego e o tecido industrial de moitas comunidades costeiras e periféricas.

No Plan de Acción da CE esta considera a introdución de certas limitacións e restricións no uso de artes de pesca de fondo, cuestións que desmontou Gerard van Balsfoort, un dos convocantes desta xuntanza ao facer mención á xestión eficaz baseada na ciencia, porque “as actividades de pesca de fondo só teñen lugar en fondos mariños limitados e de alta resiliencia, o que minimiza o impacto nos ecosistemas e recursos mariños”, como demostran recentes investigacións científicas. Demandou da Comisión unha política sobre a pesca de fondo baseada en evidencias fáctica, científica e revisada por pares e avaliacións de impacto integrais, desbotando a pseudociencia e as afirmacións sen fundamento como as relacionadas coa pegada da pesca ou as emisións de carbono do sector, para construír políticas da UE que non axudarán á saúde dos océanos nin a dos pescadores.

Os representantes da industria pesqueira anunciaron a creación da “Alianza Europrea de Pesca de Fondo” (EBFA), que representará ás frotas de pesca de fondo con sede na UE. O mes que ven será realidade esta “alianza” que pretende defender, apoiar e mostrar o medio ambiente, realidades económicas, sociais e culturais das actividades pesqueiras de fondo nas nacións pesqueiras da Unión Europea.