Os portos de Vigo, Portosín, Malpica e Camariñas os mais prexudicados por posibles reduccións de cotas

A.Luaces.- O domingo e o luns próximos, o Co0nsello de Ministros de Pesca da UE vai decidir os TAC e cotas que rexerán o ano 2022 para os Estados membros que dispoñen de frota pesqueira. As previsións, de se cumprir, asignificarían unha perda en Galicia da orde dos 400 postos de traballo. A Xunta de Galicia xa remitiu ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e ao goberno andaluz un informe elaborado pola Universidade de Santiago de Compostela que calcula o impacto socioeconómico que terían na frota galega os recortes das posibilidades de captura suxeridos para a pescada, o xurelo e o peixe sapo. 

A rebaixa dos Totais Admisibles de Captgura (TAC) e cotas dos últimos anos ameaza máis de 700 empregos desde o ano 2019 e 70 millóns de euros de facturación do sector, dos que a metade se perderían o vindeiro ano. Os maiores prexuizos corresponden á frota que captura a pescada, con  caídas de facturación de preto de 60o millóns de euros e a perda de arredor de medio milleiro de empregos malia ser das frotas máis especializadas e selectivas.
O segmento de frota máis afectado no caso do xurelo é o cerco, cos portos de Portosín, Malpica e Camariñas como os máis prexudicados; e no caso do peixe sapo o impacto afectaría principalmente á frota arrastreira de Vigo.Galicia xa entregou esta avaliación socioeconómica á Comisión Europea e agarda que sexa tido en conta nese Consello de Ministros de xeito que na fixación dos TAC e cotas se teñan en conta tanto os aspectos medioambientais como os económicos e sociais.  

O Maior impacto afecta á frota dedicada á captura de pescada, cuxa facturación caería en máis de 23 millóns de euros no ano 2022 coa actual proposta de posibilidades de pesca. E as frotas máis especializadas e selectivas serían as máis vulnerables a estas baixadas de cotas xa que logo teñen unha maior dependencia dos recursos que capturan.No caso da pescada, as máis afectadas serían as de palangre e os volanteiros do Cantábrico Noroeste mentres que os portos máis prexudicados serían os de Celeiro e Burfela, onde o 71% e o 42% respectivamente das súas descargas se corresponde con esta especie.

Cos recortes en anos anteriores, as perdas de ingresos desde 2019 ascenderían a preto de 60 millóns de euros e a destrución de emprego roldaría os 500 postos de traballo, dos que máis de 200 serían o próximo ano.O sector pesqueiro galego xógase novamente o seu ser ou non ser: 64 das 81 ramas de actividade da economía galega están vencelladas ao ámbito marítimo pesqueiro.