“O Porto da Coruña á cabeza das axudas á recuperación económica e social” – Antón Luaces

Con 173,3 millóns de euros procedentes dos fondos europeos Nex Generation e os destinados á recuperación e a resiliencia, a Autoridade Portuaria da Coruña sitúase á cabeza de España no seu sector na recepción deses fondos concibidos para colaborar coa recuperación dos efectos sociais e económicos da COVID en toda a Unión Europea.

Debullada a cantidade, 2,3 millóns  proceden dos citados fondos Nex Generation para desenvolver nos vindeiros anos diversas actuacións en materia de sustentabilidade ambiental, tanto no porto interior como nas instalacións de Punta Langosteira (porto exterior). Desta cantidade, 1,7 millóns serán destinados á introdución de melloras na eficiencia enerxética das redes de subministración e alumeado, que se levarán a cabo ata 2024. Con esta axuda financeira, continuarase na liña de renovar o sistema de alumeado dos peiraos urbanos, con novos puntos de luz máis eficientes e a modernización dos centros de transformación.

Os 600.000 euros restantes van ser aplicados  a medidas protectora e correctoras enmarcadas na Declaración de impacto Ambiental do Porto Exterior, co límite temporal establecido en 2025. Na súa maior parte usaranse para continuar co traballo de vixilancia e intervención na contorna da dársena de Punta Langosteira, especialmente no coidado das praias. Estes 2.3 millóns de euros súmanse aos 171 millóns que tamén acadou a Autoridade Portuaria procedentes dos fondos comunitarios para a recuperación e a resiliencia, destinados a sufragar ao 100% as obras de acceso ferroviario a Punta Langosteira.

O financiamento europeo acadouse en coordinación con Portos do Estado e ven consolidar -dixo o presidente portuario, Martín Fernández Prado-  o proxecto “A Coruña Green Port”, que aglutina iniciativas públicas e privadas no ámbito da sustentabilidade, a innovación e os novos modelos enerxéticos. A Autoridade Portuaria da Coruña segue a traballar en novos proxectos que poidan ser financiados polos programas comunitarios.