O alumnado do Obradoiro de Emprego en Xestión Forestal visitou en Boiro o centro de xardinaría de Espiñeira


O alumnado do Obradoiro de Emprego en Xestión Forestal – Torre Goiáns, impulsado polo Concello de Boiro, realizou este 22 de decembro unha visita ao Centro de Xardinería de Espiñeira para coñecer a finca e ver as especies que nela hai. O alumnado estivo acompañado do persoal do centro, que ilustrou a experiencia cun recoñecemento botánico de especies forestais, tanto autóctonas como foráneas.

Das especies foráneas, tendo en conta o seu uso en paisaxismo, destacaron o ciprés dos pantanos, a secuoia ou o exemplares de tulipeiro de Virxinia. Salientarion tamén a plantación de cerdeira, cun total de 1.200 pés, unha árbore de gran relevancia pola calidade da súa madeira.

A formación deste obradoiro está dividida en dúas especialidade, unha en Actividades Auxiliares en Conservación e Mellora de Montes e outra en Repoboacións Forestais e Tratamentos Silvícolas. Ademais da formación teórica, o alumnado realizará prácticas en espazos naturais do municipio como son a finca do Pazo de Goiáns.

O Concello de Boiro desenvolve o Obradoiro de Emprego en xestión forestal – Torre Goiáns – Boiro mediante o financiamento da Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia, ao abeiro das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia.