“Máis selectividade e menos redución de cotas”. Antón Luaces

O ministro español de Pesca, Luis Planas,. trasladou á presidencia da UE as prioridades españolas diante do próximo Consello de Ministros de Pesca. Trátase da posición de España verbo da proposta da Comisión para o Mediterráneo, que aposta por aplicar medidas alternativas como a selectividade, xa testada polos institutos científicos e que xa se amosaron válidas para a consecución dos obxectivos de recuperación dos stocks.
Tamén imformou de que España non concorda coa aplicación de reducións  adicionais de dís de esforzo e dos Totais Admisibles de Capturas (TAC) para a gamba roxa proposta pola CE.O ministro trasladou tamén a súa disconformidade con algunhas das propostas para as poboacións do Atlántico como as reducións para a pescada sur e o linguado.O traslado deste posicionamento español foi realizado nunha vídeo-conferencia de Luis Planas con Joze Podgorsek, ministro esloveno de Pesca cuxo país ostenta este semestre a presidencia da UE sendo o propio Podgorsëk  quen presida o Consello de Ministros de Agricukltura e Pesca que debe decidir sobre os TAC e cotas para 2022 os vindeiros díass 12 e 13 en Bruxelas. Durante a conversa, Planas incidiu na necesidade de contemplar medidas alternativas como a selectividade das artes de pesca, medidas que xa foron testadas polos institutos científicos españois cuxos resultados foron presentados á Comisión Europea, einidcan que coa súa aplicación resulta factible acadar os obxectivos do Plan de Xestión Plurianual para as poboacións demersais do Mediterráneo Occidental.España, sinalou o ministro Planas, non pode aceptar a aplicación dunha redución adicional de días de esforzo para as frotas de arrastre, un novo résime para o palangge e as aplicación de TACs para a gamba de fondo, que terían un impacto moi negativo e impedirían garantir a viabilidade da frota de arrastre do Mediterráneo dentro dos límites de sustentabilidade socio-económica que establece a Política Común de Pesca (PPC).Antes de acometer recurtamentos tan drásticos é necesario -dixo o ministro español- dar tempo para coñecer os resultados das medidas  que xa se están a aplicar.Tocante ás poboacións do Atlántico, o ministro trasladou a súa preocupación pola proposta de novos recurtamentos para a pescada sur. España non concorda co enfoque precautorio aplicado pola Comisión, si se ten en conta os datos históricos dispoñibles para este stock á espera da avaliación a realizar na primavera de 2022 sobre a situación desta poboación. De aplicarse a redución proposta pola Comisión, veríase comprometida a continuidade do importante número de buques españois que  sde dirixen a este recurso.