“Galicia: un macroparque eólico mariño cunha potencia de 1,2 xigawatios”. Antón Luaces

“É importante que o goberno atine tendo en conta as propostas que lle estamos a presentar desde as autonomías”. “O denvolvemento da eólica mariña só será posible desde un clima de traballo e entendemento que aporte certezas e confianza desde o respecto, equilibrio e compatibilidade de todas as actividades e preservación”. 

Así falou Francisco Conde, vicepresidente económico da Xunta, ao se referir ao futuro eólico de Galicia. Un futuro que contempla, se as cousas non mudan, un proxecto para a construción dun parque eólico mariño de 1,2 GW situado na Comunidade galega.

Non  hai datos sobre a personalidade de quen promove este “servizo”, pero o Ministerio de Transición Ecolóxica, no seu portal de avaliacións ambientais permite coñecer -segundo informa ECONOMÍA DIXITAL GALICIA- a posibilidade de que unha compañía instale nas costas galegas un macroparque de eólica mariña que, ao de agora mesmo, sería o máis grande a ubicar, cunha potencia de 1,2 GW. 

De promotor descoñecido a citada publicación refírese á constitución en Madrid, o pasado mes de outubro, da sociedade Parque Eólico Marino Nordés que, cun capital social de 3.000 euros e en alianza con Sener, presentou no devandito Ministerio outro megaproxecto de eólica mariña frotante en Cataluña: o Parque Tramuntana que, nunha primeira fase acadaría os 500 megawatios para chegar ata os 1.000 nunha segunda. Estaría ubicado, sinala EDG, fronte ao Empordá, en Girona, nunha zona moi venteada a unha distancia da costa inferior aos 30 quilómetros. Sener tamén proxecta instalar en Almería Mar de Ágata, outro parque eólico que se ubicaría entre Níjar e Carboneras, cunha capacidade de xeración de 300 MW.

Podería ser o mesmo promotor do proxecto en Galicia?.

A compañía Iberdreola é outro dos aspirantes a se facer coa opciòn de instalar na Comunidade Autónoma Galega eses macroparques. En concreto, dous que sumarían máis de 2.000 megawatios. Non se desbota a posibilidade de que se instalen fronte ao polígono de Sabón (Arteixo) e entre Cariño e Viveiro.