“Poñer a venda antes de que se produza a ferida”. Antón Luaces

En Bruxelas, España -máis concretamente o seu ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luis Planas- ven de facer patente a súa convición de que, antes de que se confirme a existencia dunha ferida, é convinte poñer a venda ou apósitos que eviten que esa ferida aínda non rexistrada poida supurar ou escretar as materias purulentas que a cotío producen.
É o caso das prioridades establecidas recentemente polo ministro Planas no Consello de Ministros de Agricultura e Pesca no que sinalou as prioridades españolas nas negociaciòns da Unión Europea co Reino Unido en materia de cotas de pesca para 2022. Para o ministro español a redución do Total Admisible de Capturas (TAC) de pescada norte non debe ser superior ao 20%. Días antes, Luis Planas refimara no Congreso dos Deputados o seu rexeitamento á proposta da Comisión Europea de reducir un 18% a cota de pescada no Cantábrico.

Ou arre ou xó, señor ministro. Saberá xa o señor Planas que a Comisión Europea reducirá a cota de pescada norte arredor do 20%?. De ser así, é seguro que na referencias que se facilite dos acordos adoptados no Consello de Ministros de Agricultura e Pesca a celebrar a mediados de decembro próximo se nos diga que España fixo firme a súa defensa de admitir un máximo regulatorio do 20%. Apuntarémonos, daquela, unha vitoria a domicilio e escoitaremos as campás tocando a rebato. Somos así neste país que, aló polos anos 50 e con Franco residindo no palacio do Pardo, se gababa da súa europeidade publicando  nos xornais a imaxe do ministro López Rodó circulando polas rúas da capital belga a lombos dunha bicicleta e ao máis fiel estilo dos cidadáns de Bruxelas. Queríase dicir ou dar a entender que a España franquista abría camiños en Europa pedaleando unha bicicleta que abría ss portas da CEE cando a realidade ben coñecida é que a UE admitiu no seu seo a España trinta anos máis tarde, con  Franco  soterrado na ermida do Val dos Caídos (por Deus e por España, evidentemente).

Pois iso: salvando as distancias de todo tipo, a España democrática anuncia con bombas de palenque a súa oposición a calquera redución nas cotas de pescada norte que supere o 20%. E dou por seguro que haberá redución, pero que esta non superará a porcentaxe citada polo ministro Planas, a quen lle vai tocar a boneca “chuchona”.Que gañas de xogar ao tute cabrón, tentando enganar aos propios e alleos. Fai coma o polbo, cando este se adapta ás cores dpos elementos que o rodean, nun simulacro ou adaptación ao medio digno do maior encomio.

Ai, sí: para outras especies de interese para a frota (peixe sapo e rapante, nomeadamente) o ministro acepta subas de TAC que xa figuran nas recoimendacións científicas. O dito: ou xoga con barallas marcadas ou vai de farol. Cousas da política de altos voos que xa practicaba o don Francisco de Ferrol (que foi do Caudillo).