“Pesca ilegal e subvencións” – José Manuel Pena

Tres mil cincocentas toneladas de pesca ilegal, superando esta os dez millóns de euros de ganancia por cada campaña; atoparon sobre catrocentos mil euros en metálico, na vivenda familiar. Estes arrepiantes datos correspóndense a un grupo de empresas españolas que se dedicaban á pesca ilegal en augas internacionais. A pesar de todo, recibiron, durante anos, millonarias subvencións públicas. Como é posible?

Algunhas organizacións ecoloxistas internacionais, como Océana, Sea Shepard ou Greenpeace, viñan denunciando a este grupo de empresas piratas, desde hai case unha década, ante diferentes gobernos de varios países, entre eles España. No entanto, o noso país, seguía “regulando” suculentas e millonarias subvencións públicas para que estas empresas seguisen co armazón mafioso e criminal de esquilmar os océanos do planeta.

Agora os tribunais de xustiza sentenciaron sobre as responsabilidades destas empresas, dos seus socios así como das persoas con cargos de confianza que traballaban para as mesmas. Pero, que ocorrerá cos responsables públicos por “regalar” todos estes millóns de euros en subvencións, ao longo de todos estes anos, sen ningún tipo de control?  Vergoñoso e indignante.