O alumnado do Obradoiro de Emprego Torre Goiáns fórmase en dendrocronoloxía

O alumnado que participa no Obradoiro de Emprego Torre Goiáns, impulsado polo Concello de Boiro e centrado no ámbito da xestión forestal, participou nun seminario formativo en liña sobre dendrocronoloxía, ou sexa, a ciencia que se ocupa da datación dos aneis de crecemento das plantas arbóreas e leñosas. A actividade, organizada polo Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo, foi impartida por Manuel Souto Herrero, doutor enxeñeiro de Montes pola Universidade de Santiago, especialista nesta materia. Segundo informou o Concello, “coas directrices dadas na charla, o alumnado puido comprender mellor a análise de patróns especiais e temporais de procesos biolóxicos, físicos ou culturais”.

Unha vintena de participantes

O Obradoiro de Emprego en xestión forestal Torre Goiáns – Boiro que desenvolve o Concello de Boiro conta co financiamento da Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia, ao abeiro das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia. Nel participan un total de 20 alumnos/as, divididos nas modalidades de Actividades Auxiliares en Conservación e en Mellora de Montes e Repoboacións Forestais e Tratamentos Silvícolas.

O alumnado recibe formación teórica e práctica específica en xestión forestal e capacitación para a mellora das súas capacidades e aptitudes á hora da busca de emprego ou desenvolvemento do traballo. Esta semana comezaron as clases para preparar as probas libres de educación secundaria de adultos/as; van asistir a un curso de prevención de riscos laborais específico do posto de traballo; e visitarán tamén os Castros de Neixón para coñecer o lugar o no se vai traballar.