En Noia avanzan os traballos de pavimentado e saneamento en Becollo-Figueira-Vilaboa

O Concello de Noia informou esta semana do avance das obras de pavimentado e saneamento que están a realizar nos núcleos de Becollo-Figueira-Vilaboa, parroquia de Argalo.


O Goberno local engadiu que se está a traballar nunha lonxitude de 1.5 quilómetros, mellorando a da capa de rodaxe con aglomerado en quente, e achegando 750 metros de canalización con pozos de rexistro para saneamento, limpeza de gabias e canalización da cuneta, coas correspondentes embocaduras para recollida de augas pluviais.

Nos vindeiros días procederase coa instalación da sinalización horizontal e co pintado de liñas en bordes para rematar a obra.