“Desesperación” – José Manuel Pena

Soa o teléfono. A voz dunha muller desesperada pídenos axuda. É unha familia de pescadores da Costa da Morte, que se ven angustiados ante a inminente perda da súa vivenda habitual ao non poder facer fronte ao préstamo hipotecario. Levan bastante tempo sen poder ingresar as cotas ao banco porque os ingresos obtidos, no barco de pesca de litoral, non son de abondo como para facer fronte aos custos empresariais: seguridade social dos tripulantes, salarios, etc. Quedamos, como non podía ser doutra maneira, en vernos persoalmente para concretar detalles.

Outra historia máis dunha familia humilde que, coa chegada da crise, non puido facer fronte ás súas obrigacións financeiras e acumularon diversas débedas. Coméntannos que mesmo levaban máis de tres meses sen luz na vivenda e comendo pescado todos os días. O peor de todo é que sempre hai fillos menores. Até o momento tiveron medo de solicitar axuda, polo que dirán, por “vergoña” ao vivir nunha pequena localidade onde todo o mundo se coñece. Ao final era tal a desesperación que foron conscientes de que xa non tiñan máis nada que perder.

Estudamos o caso desta familia e buscamos, xunto coa entidade financeira, unha solución satisfactoria. Actualmente a familia segue residindo na vivenda unifamiliar e grazas a unha longa moratoria pode chegar a fin de mes. O marido, cada madrugada, pon a proa da súa pequena embarcación cara ao horizonte, tratando de manter á boia o seu único medio de traballo e subsistencia. É consciente das dificultades coas que se atopan a maioría dos produtores e o inxusto do libre mercado, en ocasións. Non son capaces de pór en valor o froito do seu traballo e seguen sendo os intermediarios os que sacan os maiores beneficios.