Boiro dota o Polígono Industrial de Espiñeira de 12 puntos para a reciclaxe selectiva

O Concello de Boiro levou a cabo no Polígono Industrial de Espiñeira actuacións para a dotación de 12 puntos de reciclaxe para a recollida selectiva de lixo. O orzamento total da obra ascende a 82.092,25 euros e as actuacións
realizáronse mediante o cofinanciamento da Xunta de Galicia a través de liñas de axuda para proxectos de acondicionamento e infraestruturas.
A actuación realizada contempla o subministro e instalación de puntos para a xestión de residuos dentro do parque empresarial. Fíxose a colocación de 12 illas de reciclaxe, agrupando nun mesmo lugar físico os diferentes tipos
de contedores para residuos existentes xa que ata o momento so se dispoñía de contedores de lixo xenéricos. Cada illa dispón dun contedor xenérico e un de plástico de 1.200 litros cada un, e un contedor de vidro e outro de papel/cartón de 3.000 litros de capacidade.
Os contedores son de fabricación integra en Galicia a partir dun 78% de plástico reciclado da recollida urbana, un 7% de metais reciclados que aporta rixidez e unha pequena parte de material novo para o acabado final. As illas colocáronse naqueles lugares de maior necesidade e realizouse un peche perimetral da illa con madeira para unha maior integración estética.
O Concello de Boiro traballa para impulsar o Polígono Industrial de Espiñeira e mellorar os seus servizos e que siga xerando emprego. Nos últimos dous anos leváronse a cabo numerosas actuacións para mellorar a súa seguridade como a renovación de pavimentados, a dotación de beirarrúas. Na actualidade estase a levar a cabo tamén unha actuación para mellorar o pavimento da entrada e mellora da sinalización viaria.