Arrincan as vacacións do Imserso

O Imserso procedeu este martes á adxudicación definitiva do programa de Turismo Social para persoas maiores, coñecido popularmente como ‘viaxes do Imserso’.

Nuns 20 días, e unha vez que se cumpran os prazos administrativos fixados pola lei tras a adxudicación, o Imserso comezará a enviar as cartas a todos os usuarios coas indicacións e información relativa á comercialización das viaxes (reserva e pago de viaxes nas axencias).

Desta forma, queda acreditado que as empresas reúnen todos os requisitos esixidos polo prego de cláusulas administrativas particulares e non incorren en presunción inicial de conter valores anormais ou desproporcionados.

O mes pasado, o Ministerio de Dereitos Sociais destacou que para a volta das viaxes do Imserso debían darse dúas condicións, como son a existencia dunha situación de seguridade “razoable” con respecto á Covid-19, que se alcanzou grazas á vacinación, e a existencia dunha oferta turística suficiente que permitise o impulso da nova contratación.