Adxudicada a rede de saneamento con pozo de bombeo en Agrelo (Ribeira)

O Concello de Ribeira vén de adxudicar os traballos para a instalación de rede de saneamento con pozo de bombeo no lugar de Agrelo, entre as parroquias de Olveira e Oleiros. A adxudicación recaeu en Construcciones Anspa e comportará un investimento de 166.980 euros. Había 23 ofertas presentadas.

Dacordo co proxecto elaborado polos técnicos municipais, habilitarase unha rede de saneamento formada en primeiro lugar por unha tubaxe SN4 de 315 milímetros de diámetro e 1.048 metros de lonxitude, ademais de 31 pozos de rexistro. A través do colector conduciranse as augas feciais por gravidade ata o punto máis baixo do trazado, onde está previsto implantar un bombeo con dúas bombas somerxidas fixas. Dende aquí as augas impulsaranse a través dunha tubaxe de polietileno de alta densidade de 758 metros de longo e 125 milímetros de diámetro ata a súa conexión á rede xeral.

Está adscrita ao Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ 2020.

O prazo de execución son cinco meses.