A cidadanía de Noia xa pode colaborar na elaboración do Plan Municipal de Emerxencia contra a Seca

O Concello de Noia convida á cidadanía a participar na elaboración do Plan Municipal de Emerxencia e Xestión do Risco do Seca, dirixido, como indica a seu nome, a analizar, deseñar, desenvolver e pór en práctica medidas para mitigar as consecuencias da escaseza de auga no concello provocada principalmente polo cambio climático.

O Concello explica que “para a súa elaboración é necesaria a participación de todos os actores relacionados coa xestión dos recursos hídricos a nivel local”, ou sexa veciños, comerciantes, departamentos municipais e supramunicipais relacionados coa xestión da auga e das emerxencias… Quen queira contribuír coas súas propostas pode facelo a través do formulario habilitado en liña.

O Concello explica que a redacción do Plan supón “unha oportunidade para o Concello de Noia de contar cun instrumento básico de planificación e xestión ante os posíbeis episodios de seca ao longo dos anos, de maneira que se garanta o abastecemento á poboación e se fomente o emprego eficiente dos recursos hídricos”.