A Andaina Pro Saúde Mental achega recursos para previr o suicidio a alumnos e profesionais do ámbito sociosanitario

A Andaina Pro Saúde Mental, con financiamento da Consellería de Sanidade e o Servizo Galego de Saúde, prosegue estes días coas actividades de divulgación e formación do seu programa integral para detectar o risco de suicidio nas comarcas rurais de Ordes e Ulla-Sar, actividades que tamén abranguen o concello de Rianxo. Unha das liñas de actuación de dito programa céntrase na formación a profesionais do ámbito sociosanitario.

A través desta capacitación, a entidade pretende achegar a realidade do suicidio ao persoal social e sanitario que traballa con poboación vulnerábel, aportando información relevante para unha mellor abordaxe desta problemática.

Así, a entidade xa impartiu formación a profesionais sociosanitarios de Ordes, Rianxo e Rois os días 18, 19 e 24 de novembro, respectivamente. O persoal técnico de servizos sociais dos concellos pontevedreses de Valga e Pontecesures recibirán esta formación o vindeiro 15 de decembro.

A Andaina PSM tamén se dirixe aos futuros profesionais do eido do social, achegando esta formación ao alumnado universitario co obxectivo de mellorar o seu coñecemento sobre a conduta suicida. Os obxectivos, en palabras da entidade, son “reflexionar acerca dos mitos e o estigma asociados ao suicidio, dar a coñecer os factores de risco e de protección, e proporcionar información sobre os recursos existentes ante posibles situacións de risco”. Sen ir máis lonxe, o 22 de outubro a entidade impartiu esta formación ao alumnado do Grao en Traballo Social da Universidade de Vigo, en Ourense. Así mesmo, para o 14 de decembro, está prevista unha formación destinada ao alumnado do Grao en Educación Social da Universidade da Coruña. A asociación continúa traballando para seguir estendendo esta capacitación a outras facultades nas que se estudan disciplinas vinculadas ás ciencias sociais.