Xunta e Concello de Ribeira asinan o convenio para rehabilitar a “Casa Gran Sol” futura Biblioteca Municipal

O alcalde de Ribeira Manuel Ruiz e a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ánxeles Vázquez, asinaron este mediodía en Noia o convenio que vai permitir a rehabilitació do inmoble coñecido como “Casa Gran Sol”
para destinalo á nova Biblioteca Municipal.
En virtude do acordo, o Concello vai poder dispoñer de 893.736 euros do fondo de cooperación do IGVS para a reconstrución e ampliación do citado edificio, situado na rúa Galicia moi preto do mercado de abastos, co compromiso de repoñer dita cantidade nas próximas oito anualidades.
Cómpre lembrar que o edificio foi adquirido o pasado outono por 244.943 euros. Trátase dunha construción de carácter tradicional de muros de mampostería e forzados de madeira, cuberta a dúas augas e tella cerámica sobre entramado estrutural de madeira. Cunha antigüidade superior aos oitenta anos, o edificio sostén un interese
arquitectónico considerable, sobre todo a súa fachada principal.
A intención é rehabilitar o inmoble conservando a fachada principal e reformando a planta baixa e a planta alta coa fin de acadar unha nova distribución interior que permita albergar a biblioteca propiamente dita, así como salas de estudo, sala de informática e una espazo amplo de usos múltiples que posibilite a celebración de actividades culturais e de dinamización da lectura.