Os empresarios de Ribeira mostran a súa preocupación porque a nova Comisaría non se acompañe dun aumento de persoal

A Asociación de Empresarios de Ribeira está a traballar arreo con outras entidades a prol do desenvolvemento económico, empresarial e social da cidade. No ámbito destas actuacións de colaboración e traballo en común con outras institucións, asociacións, plataformas ou organismos, a dirección da patronal ribeirense mantivo unha reunión informativa co SUP (Sindicato Unificado de Policía), para coñecer de primeira man a realidade e necesidades do corpo en Ribeira, agora que está próxima a inauguración da nova Comisaría de Policía Nacional.

Mediante o devandito encontro a patronal constatou unha situación que explica deste xeito: “De nada vai valer ter unha comisaría nova que cobre as necesidades operativas do citado corpo, senó se conta coa dotación do persoal necesario. A ninguén se lle escapa que esta nova instalación é máis grande cá anterior, que está configurada en dous andares e soto e que por tanto require de máis persoal para poder levar a cabo os servizos para o que se crea. O corpo policial que o conforma terá que atender xa non só os conflitos que se producen decote nas rúas, problemas de drogas, pelexas, actuacións nos pisos ocupados, altercados de diversa índole, roubos e demais delitos, senón que á súa vez teñen que dar servizo aos traslados aos xulgados, vixiar e atender aos encarcerados nas súas instalacións, asistir ao piso de encontro de nova creación sempre que é preceptivo, e outras de diversa índole que xa non enumeramos, pero que son moitas e variadas”.

Trala xuntanza, a Asociación de Empresarios de Ribeira mostrou a súa preocupación no déficil de persoal que afecta á dotación actual e que, segundo indican, seguiría afectando ao destacamento de Ribeira: “Preocúpanos que as instancias políticas ás que corresponde dotar do recursos humanos suficientes e que corresponden a unha comisaria desta índole, fagan o seu traballo e envíen os reforzos necesarios para o desenvolvemento desta actividade. Nos próximos días teremos unha reunión con todos os partidos políticos para axuntar criterios e apoiar todos unidos esta demanda, e co obxectivo de lograr que a tranquilidade nas nosas rúas, casas, lugares de lecer, e demais, poida estar garantida”.

A patronal convidou a esta xuntanza ás diferentes asociacións e entidades locais, co fin de que “fagan ouvir a súa voz para que sexa atendida”.