O Polígono de Espiñeira é obxecto de melloras nas súas infraestruturas viarias

O Concello de Boiro informou do comezo das obras para mellorar a infraestrutura viaria xeral do Parque Empresarial de Espiñeira. Estes traballos inclúen o pavimentado, a sinalización da rede viaria local e máis a dotación de beirarrúas. O alcalde, José Ramón Romero, e o concelleiro de Urbanismo e Obras, visitaron o lugar da actuación xunto co arquitecto municipal para coñecer as obras que se van executar.

Segundo informaron, “con esta actuación pretendese a mellora na vía de acceso ao polígono, xa que os vehículos pesados teñen verdadeiras dificultades para subir, en especial cando están cargados e chove, debido á excesiva pendente e mal estado do firme, véndose na obriga de parar na metade da pendente”.

As actuacións que se pretenden co desenvolvemento deste proxecto son como dixemos o pavimentado da vía principal de acceso ao complexo industrial boirense, a sinalización de marcas viarias na nova pavimentación e na fase I do polígono, a actualizacións dos paneis informativos existentes e o formigonado dun total de 200 metros de beirarrúas pendentes na fase II.

O orzamento total da actuación é de 142.753,43 euros, que se vai realizar con cargo a unha liña de subvencións da Consellería de Economía, Empresa e Innovación encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais.