O lecer nocturno poderá abrir ata as 4 xa esta fin de semana, pero vese obrigado a retrasala o non poder cumprir a norma


O lecer nocturno poderá acollerse á apertura ata as 4 da madrugada cun aforo do 75 por cento desde esta fin de semana, pero o sector vainno pospoñer pola “improvisación” na posta en marcha das medidas que impiden o seu cumprimento en apenas unhas horas antes da entrada en vigor.

A falla de aparellos de medidores continuos de CO2 xunto con outros requisitos como a incorporación de sinalización específica, fan que non se poden adaptar ás medidas que esixe o novo protocolo de covid-19, que negociaron coa Xunta pero que ata a súa publicación no Diario Oficial de Galicia (DOG) bis á primeira hora desta tarde non coñecían na súa totalidade en detalle.

En consecuencia o sector pedira unha moratoria na aplicación de certas medidas.

O Diario Oficial de Galicia recolle que o uso da máscara será obrigatorio en todo momento, salvo as excepcións de uso que rexen en xeral (incluído comer e beber). Non está permitido o consumo na barra, aínda que se poderá servir aos clientes a través dela, respectando as distancias de seguridade e impedindo a formación de aglomeracións.

Unha das principais novidades é a distancia interpersoal. Aínda que se inclúe que a persoa titular do establecemento debe adoptar as medidas organizativas que resulten necesarias para que clientes e traballadores poidan manter, con carácter xeral, a distancia de seguridade recomendada, non se impón como obrigatoria.

A norma incorpora ao protocolo que deben adoptarse as medidas organizativas para posibilitar que, no momento en que se estea circulando polo local, se poidan cumprir as distancias de seguridade interpersoal recomendadas.
O DOG tamén inclúe que nos establecementos nos que se ofrezan espectáculos musicais ou de animación, establecerase un espazo de seguridade entre o escenario e o público de, polo menos, tres metros.

Así mesmo, as medidas do escenario determinarán o número de membros máximo que pode conformar o grupo artístico, @teniendo en cuenta as recomendacións de manter as distancias de seguridade. No caso de espectáculos musicais, serán aplicables as medidas específicas para a actuación e ensaios de orquestras, bandas e outras agrupacións musicais.