O Concello de Boiro senta os alicerces do seu compromiso co clima e a sustentabilidade

O Concello de Boiro vén de compartir os seus novos avances en materia de medio ambiente, coa elaboración do Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sustentábel (PACES) que está a levar a cabo. Esta 13 de outubro celebrouse unha xuntanza á que asistiron membros do Goberno local co obxecto de presentar os resultados da análise de situación e sentar as bases do compromiso do Concello de Boiro coa redución das emisións de gases de efecto invernadoiro e a mellora das súas adaptacións fronte ao cambio climático.

O Concello de Boiro adheriuse ao Pacto dos Alcaldes polo Clima e a Enerxía limpa no 2019 co compromiso de reducir nun 40% as emisións de CO2 e outros gases de efecto invernadoiro para o 2030 a través da mellora da eficiencia enerxética e dun maior uso de fontes de enerxía renovábeis; ou adaptarse á repercusións do cambio climático levando a cabo un inventario de emisións de referencia e unha avaliación de riscos e vulnerabilidade derivados do cambio climático.

Na mañá deste 13 de outubro realizouse unha xornada de traballo para presentar os resultados dos consumos enerxéticos e de emisións de CO2 no ano de referencia, que neste caso foi o 2017, e establecer, dende o Concello, as medidas que se van implementar dende agora e ata o 2030 para acadar os obxectivos fixados. “Os datos”, fixo saber o Goberno local, “mostran que, no ano de referencia, un 57.7% das emisións de CO2 proveñen do transporte privado e comercial e que, en 30 anos a temperatura media aumentou nun grado e a previsión, se non se toman medias, e que continúe este aumento”.

Para levar a cabo a redacción deste Plan, o Concello de Boiro conta co apoio da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia e do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) da Unión Europea, xa que está subvencionado ao abeiro das axudas destinadas a entidades locais asinantes do Pacto dos Alcaldes polo Clima e a Enerxía sustentable.