Medio Ambiente pon en consulta pública o regulamento de acceso de grupos de visitantes ás Illas Atlánticas

A Consellería de Medio Ambiente informou de que está a traballar na elaboración dunha orde para regular o acceso de grupos organizados ao Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, no que, como lembraremos, está incluída a illa ribeirense de Sálvora e o seu arquipélago (Vionta, Noro, Herbosa, Sagres). O obxectivo da norma (que até o 11 de novembro someterase a consulta pública previa) é “clarificar, simplificar e á vez axilizar “o réxime a aplicar para este tipo de afluencias turísticas. Por certo que o marco vixente é o Plan Reitor de Uso e Xestión (PRUX) do Parque Nacional.

Sálvora e parte do seu arquipélago vista dende Aguiño

Porén, a Xunta considera que “é o momento axeitado para proceder ao seu desenvolvemento, tal e como se prevé no propio PRUX, a través dunha disposición regulamentaria específica sobre o procedemento a aplicar no caso das visitas de grupos organizados ás Illas Atlánticas”. A finalidade é “elaborar unha orde clara, eficaz e transparente, que facilite tanto á Administración como aos propios interesados instrumentos áxiles para acadar unha regulación óptima do procedemento de acceso destes grupos ao Parque Nacional”. En concreto, búscase posibilitar a compatibilidade entre a protección e o acceso dos visitantes a un espazo que, “dado o seu carácter insular”, realízase a través de empresas navieiras, o que motivará igualmente respectar nesta futuro regulamento a liberalización do sector do transporte marítimo imposta pola normativa comunitaria. “En definitiva”, sinálase ,“co sometemento á exposición pública da futura orde reguladora iníciase un procedemento necesaria coa fin de garantir a seguridade xurídica nesta materia”.