En Ribeira comezan as obras de mellora da Praza da Amarella

As obras de mellora buscan substituír o actual pavimento a base de baldosa hidráulica por outro de formigón pulido combinado non lousas de granito, así como a impermeabilización da praza utilizando unha emulsión bituminosa e
láminas de poliéster (previa limpeza e saneado da superficie) co obxecto de solucionar as filtracións de auga que se producen no semisoto do aparcadoiro situado debaixo.
A obra tamén contempla a creación dunharede para a evacuación de augas pluviais, pintar os muretes da praza e instalación de papeleiras e novos bancos de madeira.
O orzamento da intervención ascende a 58.464,19, IVE incluído, enmarcado no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ 2020. As obras teñen unha duración estimada de tres meses.