Arrancan en Corrubedo as obras de reforzo de pluviais e saneamento da rúa Bos Aires

O Concello de Ribeira informou do inicio das obras para reforzar a rede de pluviais e ampliar o saneamento da rúa Bos Aires, a vía de entrada á parroquia de Corrubedo.

Segundo sinalan dende o Consistorio, a zona onde se centra esta obra “non ten a día de hoxe suficiente capacidade para recoller toda a auga superficial cando se dan chuvias intensas, o que motiva que se produzan acumulacións de auga na calzada, e ademais algúns tramos da rúa carecen de saneamento”.

O proxecto técnico elaborado polo Concello persegue por unha parte a mellora da rede de drenaxe da rúa Buenos Aires e por outra a ampliación da rede na marxe esquerda da vía.

No que respecta ao primeiro aspecto, instalarase un colector de PVC SN8 corrugado de 400 milímetros de diámetro e 188 metros de longo, ademais de 17 pozos de rexistro. En canto ao saneamento, instalarase unha tubaxe SN4 de 315 milímetros de diámetro e 120 metros de longo, así como 4 pozos de rexistro e 12 acometidas domiciliarias.

A obra vai ser executada por Construcciones Anspal, S.L. Comporta un investimento de 40.535 euros, IVE incluído, e adscríbense ao Plan de Aforro e Investimento (PAI) da Deputación Provincial da Coruña.

Contan cun prazo de execución de tres meses.