A sanción do cribado de Rianxo non foi por unha cuestión lingüística, segundo a Policía Local de Rianxo

A Policía Local de Rianxo emitiu un comunicado para expresar o seu punto de vista sobre a proposta de sanción de 600 euros achegada pola Delegación do Goberno de España en Galicia a un cidadán que reclamou o seu dereito a ser atendido en galego durante un cribado celebrado no devandito concello, feitos nos que segundo informou A Mesa pola Normalización Lingüística, tiveron que intervir os axentes locais. No seu comunicado, a Policía de Rianxo fai saber que a súa intervención produciuse a requirimento do persoal do SERGAS e de Protección Civil, “que comunicaron a presenza dunha persoa alterando o normal funcionamento tanto do cribado como do servizo de urxencias desta localidade ata o punto de paralizar totalmente o servizo do Centro de Saúde”. Os axentes engaden que “tras presentarse unha dotación do corpo no lugar, o denunciado mantivo cos actuantes unha actitude altiva, desprezativa e faltando ao respecto e consideración debida ós policías, feito polo cal foi proposto para sanción por incumprimento do establecido na Lei 4/2015 de protección da Seguridade Cidadá”.

No comunicado, a Policía Local engade que “en ningún momento da intervención policial a causa da mesma nin da proposta de sanción foi o idioma empregado, non se instou, coaccionou, nin sequera se indicou o modo ou maneira de expresarse a ninguén toda vez que o idioma empregado na Policía Local de Rianxo é o galego, os actuantes como todo o equipo policial son galego- falantes, e este corpo oficial foi pioneiro en Galicia no emprego do galego para a confección de documentación, tramitación da mesma e relación coas outras administracións dende o ano 1994 feito este, entre outros polo cal se lle concedeu ó Concello de Rianxo o Premio Lois Peña Novo do ano 2003 polo traballo en prol do emprego do galego nas administración públicas”.

Dende a Policía Local de Rianxo instan “á Mesa pola Normalización Lingüística a que emita información veraz en relación coa causa directa da presunta sanción (falta de respecto e consideración a axentes da autoridade no exercicio das súas funcións) e non tente terxiversar ante a opinión pública a orixe real da sanción para a que foi proposto o denunciado”.

En relación tamén co contido da nota de prensa relativo a que A Mesa, a través da Liña do Galego, xa se dirixiu á delegación do Goberno, instándoa a “suspender o procedemento contra o cidadán e a abrir dilixencias contra os policías.” sinalar que a día de hoxe “non constan actuacións nin disciplinarias nin xudiciais contra os axentes actuantes nin contra ningún membro deste corpo, que actúan sempre baixo o respecto escrupuloso dos dereitos dos cidadáns”.