” A Galicia profunda”. Alberto Barciela

    O pluralismo é a posición filosófica a medio camiño entre o universalismo e o relativismo. O galego é plural, respecta e vota; é universal, emigra e acepta ao que vén a Galicia; é relativo, adora a aldea e para el todo depende de. É un ser intelixente, con opinión e capaz de desenvolver unha subxectivación obxectiva. Iso sitúao no metade do tópico, no relanzo reflexivo, en plena escaleira de ascenso. Particular no universal, universal no particular. O galego é profundo, de penetrante pensamento, ao que lle gusta profundar con discreción no descernimento dos conceptos. E é humilde, retranqueiro e humorista intelixente.


    Galicia é terra nutricia. Nai e Señora, en palabras de Ramón Cabanillas, o poeta que chegou remando á lírica emotiva desde o mar de Cambados, o bardo que penetrou na terra ata moi dentro, que cantou no idioma de corte de Alfonso X O Sabio, nunha cultura aberta que permitiu a Egeria entender que debía ir a Xerusalén, en tempos aos que ás mulleres prohibíaselles todo, como nos de Concepción Arenal.


    Galicia é profundamente feminina. Éo no popular, Rosalía de Castro, e no nobre, Emilia Pardo Bazán; no audaz provocador, a Bela Otero ou Maruja Mallo; no valente, María Pita; no xornalístico, Sofía Casanova; no científico, Isabel Zendal; ou no teatral escénico, María Casares. E iso sen entrar máis que en terreos da memoria, e sen citar aos moitos homes que como Castelao, Valle-Inclán ou Cunqueiro souberon describir a realidade con maxia, caricaturizándoa, elevando o esperpento á categoría de arte. Non me referirei tampouco aquí ás personalidades do téxtil, o deseño, a industria química, os vulcanólogos ou ás que traballan na NASA dirixindo misións a Marte. Moitas delas, como outras traballadoras do campo ou do mar, naceron na aldea e formáronse en Galicia.


    A Galicia do ano 2021 conta con tres universidades e sete campus, é a terra de Inditex; a líder de España en industria madeireira -o 46% da achega ao mercado español-; a primeira en pesca fresca e conxelada da Unión Europea e unha das líderes no sector lácteo; a segunda do mundo en industria conserveira; en 2021 fabricará o 17% dos coches españois. A Comunidade conta con empresas TIC que dan traballo a 25.000 profesionais e fabrica vehículos aéreos non tripulados. Este ano exportará por valor de 25.000 millóns de euros e a súa balanza comercial lanza un saldo favorable de 1.500 millóns de euros, fronte a un saldo negativo de 4.400 millóns de España.


    É posible que a xuíza de Marbella que retirou a custodia do seu bebé a unha muller por vivir no que ela denomina no auto “a Galicia profunda”, en referencia a unha “pequeñísima poboación” da ría de Muros-Noia (A Coruña), non saiba que os colexios galegos gozan dunha das mellores taxas de dixitalización de España, ou cun corpo de mestres moi ben formado. Aceptamos o seu descoñecemento pero non toleramos que poña en dúbida o amor dunha nai galega polo seu fillo ou o amor dun galego por unha terra tolerante, histórica e culta, fermosa como poucas, á que moi pronto chegará o AVE para que aqueles que non a coñecen poidan vir con maior comodidade se non optan por un dos Camiños de Santiago, os roteiros nas que se atoparon os pobos de Europa e que axudaron a construír unha cultura de convivencia e respecto.