“Os prezos da enerxía” – José Manuel Pena

Mentres continuamos co proceso de transición enerxética cara a enerxías limpas, a maioría dos cidadáns seguimos pagando as consecuencias dunha evidente carencia de políticas enerxéticas eficaces por parte das nosas Administracións Públicas.

No 2001, a propia Unión Europea xa alertaba sobre a necesidade do emprego das enerxías renovábeis. No noso país, a solar e a eólica son das máis importantes e en Galicia a instalación de aeroxeradores crearon numerosos parques eólicos pero en ningún caso serviron para paliar o aumento abusivo e inxusto dos prezos da enerxía e para eliminar a pobreza enerxética.

Unha parte importante de serras e montes galegos acollen a instalación de muíños, desde hai moitos anos, subvencionados con diñeiro público. Algúns instalados grazas ás negociacións cos veciños totalmente desinformados e coas Administracións actuando en conivencia coas empresas, coa ameaza da expropiación dos terreos.

Os veciños descoñecen a riqueza que xeran os muíños de vento instalados nos límites municipais e moitos concellos non reverten dunha maneira directa sobre os veciños eses recursos que poderían paliar ou minorar o custo da factura da luz das familias.

As mancomunidades de municipios e as comarcas terían que unir os seus intereses para sacar beneficios, que redunden nos veciños, da riqueza xerada polos parques eólicos en chan público.