“Estase morrendo a Lagoa de Vixan?”. Manuel Dominguez III

Estase morrendo a pasos axigantados, cando pícaros adoitabamos visitala e xogar ou dedicarnos a observar, e fotografar a vida que alí había.

Hoxe podemos apreciar como na imaxe os matorrales, canas e zarzas invádena, reducindo o seu espazo á nada.

Intentouse protexela desde a administración, pero as normas de non deixar que os campesiños poidan traballala, cortar as canas, fai que esa bela lagoa estéase morrendo, xa na Uci si non se toma medidas non haberá solución as imaxes son moi representativas.

Tal vez sexa o momento que todos os cidadáns tomemos cartas no asunto, hoxe mellor que mañá, de non buscar solución xa, mañá só poderemos recordala nunhas vellas fotografías.